3 วิธีอยู่อย่างสงบ ไม่อวดหรู ดูแพง ให้คนอื่นมองไปวันๆ

ทำไมกันน้าา สงสัยกันมั้ย คนที่มีเงินเดือนเท่ากัน หรือค นที่มีมากกว่าเขามีการเงินแบบไหนกันนะ

จึงใช้แบบไม่ขัดสน หรือมันเป็นเพราะว่าเขา มีการจัดการกับเงินของเขาได้ดี ถึงกระนั้น เราจะทำยังไงดี เพื่อให้การใช้จ่ายของเราดีขึ้น

1.ทำเพื่อตัวเอง ทำบัญชีรายรับรายจ่าย

เรื่องพวกนี้ คือพื้นฐานในการออม หลายคนคงรู้จัก เพราะถ้าอย ากมีวินัยในตัวเอง

สิ่งที่ต้องทำให้ได้ คือเริ่มทำบัญชีรายรับรายจ่ายนี่แหละ จากนั้นก็ไม่ย าก

ให้ใส่รายการที่ได้ใช้ในบัญชี รายรับ รายจ่ายของเรา จะได้รู้ว่าอันไหนที่เราจ่ายไป

จ่ายไปเท่าไหร่บ้าง และเหลือเท่าไหร่ จากนั้นให้เรามาคำนวณดูว่าค่าใช้จ่าย

ในแต่ละเดือนมันควรจะไปในทิศทางไหน เพราะสิ่งเหล่านี้มันดีต่อเรา

เพราะจะให้เรารู้จักประมาณตนไม่ให้ใช้จ่ายเกินตัว การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น

จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเอง และครอบครัวช่วยป้องกัน

ความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น

แต่ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศช า ติ ด้ วย

2.งดค่าใช้จ่าย ที่มันเกินจริง ที่ไม่จำเป็น

เพราะเงินส่วนใหญ่ที่เราบอกว่า เก็บไม่ได้ แต่ใช้จนหมดตลอด ปัจจัยหนึ่งเลยที่ทำให้ไม่มีเงินเหลือ

ก็คือ การใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเกินที่มี อยู่ อย่างมี 3,000 ใช้ 5,000 แบบนี้ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นขนม กระเป๋า เ สื้อผ้า

รองเท้าที่ซื้อมา เพราะแค่ชอบเท่านั้นแต่ก็ไม่ได้ใช้ และเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จัดการได้ด้วยตัวเอง

แค่ต้องมีวินัยในตัวเองอยู่เสมอ คิดไตร่ตรองให้ดี แรกๆอาจจะทำได้ย าก พอทำจนชินและติดนิสัยแล้ว ก็จะไม่ย ากแล้ว

3. ถ้าจะซื้อของ ให้เน้นที่คุณภาพ

หลายคนอาจจะติดนิสัยชอบซื้อของ ดูที่ราคาเป็นหลัก ต่อแต่นี้ไปควรเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองได้แล้วนะ

พิจารณาไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะซื้อ เพราะนอกจากจะดูที่ราคาแล้ว เราควรดูที่คุณภาพด้วย ฉะนั้นการที่จะซื้อของ

แล้วได้ของที่มีคุณภาพ มันย่อมดีกว่า เพราะมันจะส่งผลระยะย าว เราเองก็จะได้ใช้ของอย่างคุ้มค่าและนาน

ลองไตร่ตรองดูก่อนที่จะซื้อ บางครั้งของที่มีคุณภาพ แต่ราคาเพิ่มขึ้นอีกนิดก็คุ้มค่ากว่านะ เราไม่ควรมองที่

ราคาอย่างเดียว เราควรดูที่คุณภาพด้วย อีกทั้งยังต้องรู้จักจำกั ดการใช้เงินตัวเองในแต่ละวันด้วยนะ

อย่างการที่เรากำหนดว่าวันนี้จะใช้เงินสัก 300 บาท ซื้อไม่เกินนี้และต้องมีวินัย หมดแล้วก็ควรหยุด

ทั้งนี้ ก็เพื่อช่วยให้คุณไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายบานปลาย และยังมีเงินเหลือ อีกทั้งยังทำให้ไม่ขาดวินัยในการใช้เงินอีกด้วย

“สูงเท่ากันแต่คุณค่าต่างกัน
เราทุกคนต่างมีคุณค่าในตัวเองเสมอ
ทำตัวดี คุณค่าในตัวเองก็เพิ่มขึ้น
ทำตัวแ ย่ คุณค่าในตัวเองก็ลดลง”

 

ขอบคุณ : s m i l e r o y yim