เมื่อมีคนทำให้ไม่พอใจ จงทำใจให้นิ่งเฉยแล้วเราจะชนะแบบสุขใจ

เมื่อไม่พอใจใครเพราะความรู้สึก จงนิ่งเอาไว้ เพราะตอนนั้นมันแค่เพียงอาร มณ์ชั่ ววูบ

เพราะคนเรามัก ให้อาร มณ์ในด้านล บๆ เข้ามาในที่ๆ มันเกิดขึ้น แค่ชั่ วครู่

แล้วมันจะเข้ามาครอบงำเราเรื่อยๆ และหลายต่อหลายครั้ง ที่อารมณ์เหล่านั้น

มันย้อนมาทำ ร้ ายความรู้สึกตัวเองที่เคยได้ทำลงไป มันไปทำร้ ายคนรอบข้าง

ก็เพราะว่าเรา ไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ไง ทั้งยังหมายรวมไปถึงการไม่ยอม เตือนตัวเองว่า

อารมณ์โก รธ เป็นเพียงอารมณ์ชั่ วครู่ ที่เกิดขึ้น ในตอนนั้นหากจะให้ดี ก็อย่าเอาตัวเอง

เข้าไปเสี่ ยงเพราะมันดีกว่า จงเลี่ ยงการทำให้สถานการณ์แย่ลงจะดีที่สุด เพราะหากเราอยู่ตรงนั้น

และเห็นแล้วว่าสถานการณ์ ที่ร้อ นเป็นไ ฟตรงนั้น มันเริ่มแ ย่ลงกันใหญ่แล้ว

จนรับรู้ได้ ก็ควรทำใจให้เย็นมากขึ้นนะ จงใช้ความนิ่งเงียบ ที่มีนี่แหละ เข้าสยบ

ต่อเห ตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวล ที่เผชิญอยู่ตรงหน้านั้นๆ เลี่ ยงการพูดคุยกับคนอื่นๆ

หากเราคิดว่า กลั วจะพูดอะไร ที่รุ นแร งไป แบบไม่ทันคิดอะไร และรอให้ใจเย็น

ขึ้นมากขึ้น จึงจะเริ่มคุยกัน อย่างตรงไปตรงมาได้ คุยกันด้วยเห ตุผล สร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ให้กับตัวเองด้วยการมีภาพลักษณ์ที่ดี ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิต

ของทุกๆ คน ยิ่งคนวัยทำงานที่จะต้องพบเจอ กับอุปสรรคปัญหาต่างๆ

ต้องเจอผู้คนมากหน้าหลายตา และเป็นเหตุสำคัญของความขัดแย้ ง

ที่อาจเกิดขึ้น ถ้าสามารถ คุมอาร มณ์ตัวเองรวมไปถึงสถานการณ์ ตรงหน้าได้อย่างดี

ก็อาจได้รับความชื่นชมจากคนอื่น จากสายตาของคนรอบข้างว่า เป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะสูง

และหลายครั้ง ที่ความนิ่งเงียบนั้น มันมักเป็นตัวช่วยที่ดี ในการใช้เรียกสติกลับคืน

ราวกับว่าเรา ได้ทบทวนเรื่องราวต่างๆ ภายใต้ความเงียบนั้น มันมีส่วน ทำให้สามารถ

ฉุ กคิด ถึงอะไรบางอย่างได้ ทำให้กลายเป็นคนใจเย็นขึ้น เมื่อได้ฝึกให้ตัวเองใช้สติ

ภายใต้ความเงียบ ก็อาจมีส่วนทำให้เราได้กลายเป็นคน ที่มีความใจเย็น อยู่ภายในตัวเองมากขึ้น

และความใจเย็นนี้นั้น จะเป็นข้อดี ที่ทำให้เราเจอความผิ ดพลาด กับสิ่งต่างๆ ได้น้อยลง

และช่วยลดทอน การทำให้เราและคนอื่นเสี ยความรู้สึกได้ โดยเฉพาะกับเรื่องที่มัก

ใช้แต่อารมณ์เป็นที่ตั้ง ที่ไม่มีเห ตุผลต่างๆ และทางออกที่ดีคือ ควรมองข้ามปัญหา

ด้านอารมณ์นั้นไป จากนั้นก็เปลี่ยนเป็น การมองหาสาเหตุรวมๆ ไปถึงเห ตุและผล

อย่างเหมาะสม ว่าอะไรที่มีส่วนทำให้เกิด สถานการณ์พวกนี้ขึ้น เราต่างคนก็ต่างไม่อย ากสร้าง

ความร้ าวฉ านหรอก เพราะมันคงดูไม่น่าจะใช่ เรื่องที่สมควร มันไม่ใช่เรื่องที่ดี

และถ้าวันนึง จะต้องเลิกรู้จักกันไป แค่ปัญหาด้านอารมณ์ ก็คงไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่

“เราไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้
สิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้ก็คือ
จงเชื่อมั่นในตัวเราเอง
และทำในสิ่งที่เราคิดว่า
มันถูกต้องทำหรับเราแล้ว
และมันไม่ทำให้ใครเดื อดร้ อนก็พอ”

ขอบคุณ:G o o d l i f e u p d a t e