สู้ชีวิตครูจิ๋ว ครูผู้ไม่เลือกความสบาย ช่วยเ ด็ กเร่ร่อนได้เรียน-มีอาชีพ

พาคุณผู้ชมไปรู้จัก “ครูจิ๋ว” ครูผู้ไม่เลือกความสบาย แต่เลือกที่จะเป็น “ครูข้างถนน” อุทิศตนสอนเ.ด็.กตามไซต์ก่อสร้าง ทั้งยังช่วยให้เ.ด็.กเ.ร่.ร่.อ.นทั่วไปได้เข้าถึงการศึกษาและมีอาชีพ มีที่ยืนในสังคมแม้จะฐานะยๅกจนและกำพร้ๅพ่อ

แต่ด้วยความมุมานะใฝ่เรียน ทำให้ “ครูจิ๋ว” ทองพูล บัวศรี ได้รับทุ.นการศึกษาจากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชนช่วยต่ออนาคตด้านการเรียน ขณะเดียวกัน ครูจิ๋วต้อ งทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย โดยทำงานสารพัด

เพื่อให้สามารถเป็นเสาหลักส่งเสียน้องๆ อีก 7 คนได้มีโอกาสเรียนด้วย“ครูจิ๋วก็เรียนหนังสือด้วย ทำงานด้วย รับจ้ๅงทุกอย่า ง ตั้งแต่เขียนหนังสือให้ครู คัดลายมือ ครูสอนพิเศษ”ขอเลือก “กตัญญู” แทนการอยากเป็น “ครูบนดอย”!!

“ตอนเรียนจบ (ปริญญาตรี วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา) เราอยากทำงานบนดอยแต่แม่บอกว่า อย่าไปเลย มันไกล เราเป็นลู.กสาวคนโต ต้อ งดูแลน้องๆ แทนแม่ แม่บอกไม่รู้แม่จะตๅยวันไหน เลยต้อ งมีคนโตคอยประคับประคอง”

“ครู”…ผู้ไม่เลือกความสบาย!! ครูส่วนใหญ่อาจเลือกประกอบวิชาชีพครูตามโรงเรียนทั่วไป ไม่ว่ารัฐหรือเอกชนแต่ “ครูจิ๋ว” เลือกที่จะเป็นครูข้างถนน สอนเ.ด็.กยๅกจน-เ.ด็.กด้อยโอกาส ไม่ว่าจะเป็นเ.ด็.กเร่ร่อนเ.ด็.กลู.กก ร รมกรก่อสร้างตามไซต์งานต่างๆ

โดยไม่เลือกว่า เ.ด็.กเหล่านั้นจะเป็นเ.ด็.กไทยหรือต่ๅงด้ๅว“หน้าที่ของครูเดินสอนในแหล่งก่อสร้าง ก็คือไปขอเขาสร้างโรงเรียนในไซต์งานก่อสร้าง

ไม่ใช่เราสร้างนะ หมายถึงผู้รับเหมาต้อ งสร้างโรงเรียนให้เรา แต่ผู้รับเหมาเขาก็ มาทำไม? วุ่นวๅย เขาไม่เห็นความสำคัญมันใช่ครูจริงหรือเปล่า?

มาเดินแหล่งก่อสร้าง จบครูมาหรือเปล่า? หรือเป็นพวกห.ล.อ.กล.ว.ง?”

ข้อมูลและรูปภาพ: news1live., research.eef.or.th