10 อาชีพสร้างรายได้สามารถทำอยู่บ้านได้ หากทำเป็นอาชีพหลักยิ่งรวย

1. เพาะพันธุ์ต้นไม้ ขายต้นไม้ เทรนด์ปลูกต้นไม้กำลังมา อ… Continue reading 10 อาชีพสร้างรายได้สามารถทำอยู่บ้านได้ หากทำเป็นอาชีพหลักยิ่งรวย

Published
Categorized as Uncategorized

5 สิ่งที่ทำให้ชีวิตมนุษย์เงินเดือนต้องลำบากตอนแก่ (อย ากให้อ่านก่อนชีวิตจะสายไป)

ชีวิตมนุษย์เงินเดือนไม่ได้สะดวกสบาย อย่างที่ใครคิดเพราะ… Continue reading 5 สิ่งที่ทำให้ชีวิตมนุษย์เงินเดือนต้องลำบากตอนแก่ (อย ากให้อ่านก่อนชีวิตจะสายไป)

Published
Categorized as Uncategorized

7 เห ตุผลที่บอกเราว่าอย่าไปสนใจคำพูดของคนที่ “ไม่ได้หาเงินให้คุณใช้”

การใช้ชีวิตของคนเราทุกๆคนนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นต้องท… Continue reading 7 เห ตุผลที่บอกเราว่าอย่าไปสนใจคำพูดของคนที่ “ไม่ได้หาเงินให้คุณใช้”

Published
Categorized as Uncategorized

9 สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณก็มีแนวโน้มจะเป็นเศรษฐีในอนาค ต (คุณมีแล้วกี่ข้อ)

หลายคนบอกว่าคนที่จะเป็นเศรษฐี ต้องมีพื้นฐานที่ดีมาก่อนต… Continue reading 9 สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณก็มีแนวโน้มจะเป็นเศรษฐีในอนาค ต (คุณมีแล้วกี่ข้อ)

Published
Categorized as Uncategorized

19 ข้อคิดสอนชีวิตได้ดีมาก ถ้าคุณได้ลองอ่านจะถือว่าโชคดีมากๆ

เนื่องจากในวันนี้ผมได้เลื่อนไปเจอบทความหนึ่ง เป็นบทความ… Continue reading 19 ข้อคิดสอนชีวิตได้ดีมาก ถ้าคุณได้ลองอ่านจะถือว่าโชคดีมากๆ

Published
Categorized as Uncategorized

27 อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ที่มนุษย์เงินเดือนก็ทำได้

1. สิ่งของจำพวกงานฝีมือ เพราะไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะ การปั… Continue reading 27 อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ที่มนุษย์เงินเดือนก็ทำได้

Published
Categorized as Uncategorized

11 บ าปที่ควรรู้ เราอาจทำไปโดยไม่รู้ตัวซึ่งอาจจะนำพาให้ชีวิตเราต กต่ำ

บ าป เป็นกรร มที่ทำให้ชีวิตเราต กต่ำ คือ อุปสรรคที่ขวาง… Continue reading 11 บ าปที่ควรรู้ เราอาจทำไปโดยไม่รู้ตัวซึ่งอาจจะนำพาให้ชีวิตเราต กต่ำ

Published
Categorized as Uncategorized

เมื่อมีคนทำให้ไม่พอใจ จงทำใจให้นิ่งเฉยแล้วเราจะชนะแบบสุขใจ

เมื่อไม่พอใจใครเพราะความรู้สึก จงนิ่งเอาไว้ เพราะตอนนั้… Continue reading เมื่อมีคนทำให้ไม่พอใจ จงทำใจให้นิ่งเฉยแล้วเราจะชนะแบบสุขใจ

Published
Categorized as Uncategorized

ให้เงินแม่ทุกๆเดือนถึงจะให้น้อย..ชีวิตจะมีแต่ความสุขความเจริญ(สอนใจได้ดีมาก)

เรื่องราวนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอาจารย์ท่านห นึ่ ง เป… Continue reading ให้เงินแม่ทุกๆเดือนถึงจะให้น้อย..ชีวิตจะมีแต่ความสุขความเจริญ(สอนใจได้ดีมาก)

Published
Categorized as Uncategorized

คนที่ขิอิ จฉาจะชอบสรรหาแต่คำดูถูกคนอื่น เพราะกลั วคนอื่นได้ดี(สังเกตได้ง่ายๆ3ข้อนี้)

คนเราทุกคนนั้น ไม่ว่าใครก็ต้องเจอกับคนที่ไม่ชอบเรา ในปั… Continue reading คนที่ขิอิ จฉาจะชอบสรรหาแต่คำดูถูกคนอื่น เพราะกลั วคนอื่นได้ดี(สังเกตได้ง่ายๆ3ข้อนี้)

Published
Categorized as Uncategorized